Lezingen en luistercolleges

Naast mijn journalistieke en wetenschappelijke werk geef ik ook regelmatig lezingen voor  niet-vakgenoten. Ook heb ik workshops georganiseerd en deelgenomen aan diverse debatfora. Tenslotte heb ik voor Home-Academy een serie hoorcolleges opgenomen. Een (niet volledig) overzicht

Luistercolleges:

-Duitsland. Een hoorcollege over de geschiedenis van Duitsland van 1800 tot nu. (samen met Hanco Jürgens). Home Academy. Luisterduur 9 uur, 15 minuten.

– Dictators & Dictaturen. Een hoorcollege over autoritaire regimes in heden en verleden. Home Academy, 2 uur, 28 minuten

Lezingen: 

-Lezing  ‘Amerikaanse verkiezingen’, OHV Vermogensbeheer Amsterdam 18-9 2020 en 6-11 2020

-Lezing De strijd om Spanje. De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. Adalbert Midden-Brabant, Tilburg 12-2 2020

-Deelname debat: Deutschland rechts aussen,  Duitse Ambassade Den Haag 22-1 2020

-Lezing Nationalismus und Identität in den Niederlanden und Deutschland  – Zentrum für Niederlande Studien Münster 21-1 2020

-Lecture Democracy in the Netherlands. Netherlands Institute for Multiparty Democracy. 3-11 2019, 4-12 2019, 11-12 2020

-Studiedag Autoritaire Regimes. HOVO VU boven 50. Studiedag 23-11 2019

-Deelname debat. De jaren dertig en nu. Geschiedenis Festival Haarlem 5-10 2019

-Deelname debat sociaal-democratie en populisme. Banning Vereniging. 26-5 2019

-Lezingen Populisme. OHV Vermogensbeheer Amsterdam 4-4 2019, 8-5 2019, 12-6 2019

-Lezing Populisme en lokale democratie. VNG Kennisfestival 13-3 2019

-Lezing Populisme. Humanistische Vereniging, afdeling Nijmegen, 14-12 2018

-Lezing De Spaanse Burgeroorlog, Koninklijke Industrieele Grote Club Amsterdam, 1-12 2018

-Deelname debat Wer ist das Volk? Sociale bewegingen 1918, 1968, 2018. Duitsland Instituut Amsterdam 1-11 2018

-Lezing Populisme. Experts in Media en Maatschappij (EMMA), Den Haag 11-1 2018

-Lezing Democratie en geluk. Geschiedenisdagen Weert 13-10 2017

-Lezing De publieke rol van de historicus. Historicidagen Utrecht 30-8 2017

-Voorzitter/Inleiding Urios Symposium on Populism 12-6 2017

-Lezing. Populism in the Netherlands. Humanity in Action 30-5 2017

-Lezing Populisme. Studium Generale, TU Eindhoven 17-5 2017

-Lezing Populisme. Symposium Leidschrift 5-4 2017

-Debat film Keep Quiet. Movies that Matter Filmhuis Den Haag 1-4 2017

-Debat film Chez Nous. ProDemos/Filmhuis Den Haag 16-2 2017

-College Populisme Universiteit van Nederland 11-1 2017

-Lezing Populisme. Gevaar of zegen? Jacobidebat Utrecht 12-9 2016. Aansluitend debat met Maarten van Rossem.

-Lezing Demokratie in Gefahr? Populismus in Europa. Georg von Vollmar Akademie Kochel am See 30-8 2016

-Gespreksleider ‘BOW draait door. De toekomst van de Europese Unie. Nijmegen 29-5 2016

-Lezing: Podemos en het Spaanse populisme. Studievereniging Ouisi, Nijmegen 1-3 2016

-Lezing: Van Zoeaven tot IS. Lezing voor de geschiedkundige kring Aldenburch Weert, 1-2 2016

-Cursus Wat is populisme? Leergang CDA Piet Steenkamp Instituut. Sinds 2010 geef ik jaarlijks deze lezing voor de kaderopleiding van het CDA.

-Presentatie/deelname ‘Ik vertrek. Jihad in mijn straat.’,  Bewonerscommissie Eigenwijks en Theater de Meervaart Amsterdam 15-6 2015 Verslag

-Lezing ‘Over het schrijven van een boek.’  Lezing ZZP-netwerk Utrecht 10-2 2015

-Lezing  ‘Kraftwerk and the German Stunde Null.’ Studiedag European Studies. Haagse Hogeschool. 21-1 2014

-Lezing ‘Rechtspopulismus in den Niederlanden.’, Seminar Rechtsextremismus in Europa. Eine unterschätzte Gefahr. Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen, Bonn 10-12 2013

-Lezing ‘The emergence of political parties in the Netherlands’ ,  Netherlands Institute for Multiparty-Democracy  19-4 2013

-Workshop ‘Omgaan met populisme.’  Ministerie van Milieu, Infrastructuur en RO. Mei 2013

-Lezing ‘Het zijn onze mensen.’ De PvdA en het populisme.’ Werkgroep geschiedenis Wiardi Beckman Stichting Den Haag 8-11 2012

-Lezing, ‘Wat is populisme?’, Lezing VGS Leiden 19-5 2011

-Symposium De christelijke onderbuik. Forum C. Amersfoort 14-10 2010. Inleiding en debat. verslag

-Die Wahlen in den Niederlanden.’ Diskussionsveranstaltung Rechtspopulismus in Europa, 17-6 2010 im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. SPD. Friedrich Ebert-Stiftung

-Lezing Wat is populisme?, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 23-1 2010

-Symposium ‘Een middag met Mussert’, Paneldiscussie n.a.v. vertoning film Mussert van Paul Verhoeven. Filmtheater Kriterion Amsterdam 16-5 2010 verslag

-Lezing ‘Wat is populisme?’ Lezing Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen. 27-4 2010

-Lezing ‘Socialistische jongeren in opstand. De Onafhankelijke Socialistische Partij.’ Congres Schuren of scheuren. Linkse oppositie in de sociaal-democratie. Werkgroep geschiedenis Wiardi Beckman Stichting 21-6 2009 Deventer

-Lezing ‘Wat is populisme?’, Lezing Probus Berg en Dal 24-5 2010

-Lezing ‘Geschiedenis van Wenen’, Steden van Midden- en Oost-Europa, HOVO Nijmegen 20-2 2007

-Lezing ‘Geschiedenis van Berlijn’, Steden van Midden en Oost-Europa, HOVO Nijmegen, 2-3 2007

-Inleiding ‘De nadagen van het Spanje van Franco’, Inleiding film Salvador. Lantaren/Venster Rotterdam 1-4 2007

-Inleiding ‘Over linkse samenwerking in heden en verleden’, Prikkelbar SP Nijmegen 14-11 2006. Met na afloop paneldiscussie met Paul Depla, Leo Platvoet en Ronald van Raak. Verslag

-Inleiding ‘Wat is populisme?’, Politiek Café GroenLinks Utrecht, 23-9 2006. Met paneldiscussie met Kees Vendrik en Hans Spekman

-Inleiding ‘De Internationale Brigades en de Spaanse Burgeroorlog’, Inleiding film Land and Freedom. Cultuur op de campus Nijmegen 3-10 2006

-Inleiding ‘Van Wiesenthal en Waldheim. Oostenrijk en het oorlogsverleden na 1945.’ Lezing Geschiedenis Studenten Vereniging 15-4 2006

-Lezing ‘Koning Leopold en de Congo.’ Geschiedenis Studenten Vereniging 10-12 2005

-Inleiding ‘Hitler in de film’, Inleiding film Der Untergang. Diogenes Nijmegen 20-5 2005

-Lezing Democratie in het defensief in Nederland’, Geschiedenisdag Universiteit van Amsterdam 12-2 2004