Wetenschap

Behalve vier boeken heb ik verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, bundels en vakbladen.  Ook lezingen en papers op wetenschappelijke conferenties heb ik hier opgenomen. Meer journalistieke artikelen en publiekslezingen zijn te vinden onder journalistiek en  lezingen.

Boeken

-The Power of Populism, The Rise of Geert Wilders and the Party for Freedom . Routledge Series Extremism and Democracy. Routledge London 2016. (Vertaalsubsidie Nederlands Fonds der Letteren).

-Rondom Wilders. Portret van de PVV. Uitgeverij Boom (Amsterdam 2013), (Genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs 2013 voor het beste Nederlandse politieke boek)

-Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940 Uitgeverij Wereldbibliotheek, (Amsterdam 2003). Dissertatie.

-Alias Frahm. Het emigrantenverleden van Willy Brand als politiek thema in de Bondsrepubliek Duitsland 1945-1974. Utrechts Historische Cahiers. Uitgeverij Verloren (Utrecht 1996),

Wetenschappelijke artikelen (refereed)

‘Agrarian parties in the Netherlands. The Plattelandersbond and the Boerenpartij.’ Dirk Strijker, Gerrit Voerman, Ida Terluin (ed.), Rural Protest Groups and Populist Political Parties. Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2015, 292-303

‘Defending Dutch freedom. The rhetoric of the Dutch Far Right since 1945.’ In:  Matthew Feldman & Paul Jackson (eds.), Doublespeak: The Rhetoric of the Far Right Since 1945.  Explorations of the Far Right, vol.3. University of Northampton, Stuttgart 2014, 167-181

‘Marginaal of machtig? Populisme in de Nederlandse geschiedenis.’ Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden/Low Countries Historical Review. 2012 vol.127-22, 28-54  Lees

‘Classifying Wilders. The ideological development of Geert Wilders and his Party for Freedom.’  Politics. Wiley Blackwel. 2011 vol 31 (3). 179-190

‘Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders compared’. Perspectives on European Politics and Society, Routledge 2010 (11), 22-39. Lezen

’Hoe populistisch zijn Geert Wilders en Rita Verdonk? Verschillen en overeenkomsten in optreden en discours van twee politici.’ Res Publica, 2009, 51 (4),  437-466.

On-line databank:

Repertorium Kleine Politieke Partijen in Nederland 1918-1967. Rijks Geschiedkundige Publicatien 2003 (Den Haag 2003) Raadpleeg

Bijdragen aan overige wetenschappelijke bundels:

‘Verslaafd aan en veroordeeld tot de politiek. Portret van Geert Wilders.’ Gerrit Voerman en Koen Vossen (red.), Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, Uitgeverij Boom 2019, 17-24 (met Gerrit Voerman)

‘Een uniek experiment. De PVV als partijorganisatie’, Gerrit Voerman en Koen Vossen (red.), Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, Uitgeverij Boom 2019, 25-46

‘De vliegende Limburger. De internationale carrière van Geert Wilders.’ Gerrit Voerman en Koen Vossen (red.), Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, Uitgeverij Boom 2019, 47-65

‘De PVV en het Nederlandse buitenlandse beleid.’, Gerrit Voerman en Koen Vossen (red.), Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, Uitgeverij Boom 2019 (met Bertjan Verbeek en Andrej Zaslove), 267-288

‘The resistable rise of Geert Wilders’. Radix. Thinktank for the radical centre.  april 2018 Lezen

André Krause, Koen Vossen (Hrsg.), Stinknormal? Die rechtspopulistische Herausforderung in den Niederlanden und Deutschland,  Waxmann Verlag Münster 2017

‘Die Partij voor de Vrijheid und die Alternative für Deutschland im Vergleich.’ In: André Krause, Koen Vossen (Hrsg.), Stinknormal? Die rechtspopulistische Herausforderung in den Niederlanden und Deutschland, Waxmann Verlag Münster 2017, pp37-54

‘Een paradijs voor partijen. Nederland en zijn kleine partijen.’ In: C. van Baalen, F. Wielenga, M.Wilp (red.) Een versplinterd landschap. Bijdragen over de geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen (Amsterdam 2017) 244-258 Amsterdam University Press

‘Ein Paradies für Parteien. Die Niederlande und ihre kleine politische Parteien.;  C. van Baalen, F. Wielenga, M.Wilp (red.) , Eine zersplitterte Landschaft. Geschichte und Gegenwart niederländischer politischer Parteien Amsterdam/Münster 2017, pp263-278

‘The Dutch Whistleblower. Geert Wilders as figurehead of international anti-islam alarmism.’, Jerôme Jamin (ed.), L’extrême droite en Europe. Bruylant 2016 pp 65-72

 Das Ein-Mann-Orchester in den Niederlanden. Geert Wilders und die Partei für die Freiheit (PVV).’ Ernst Hillebrand (hrsg.), Rechtspopulismus in Europa. Gefahr für die Demokratie. Verlag J.H.W. Dietz. Bonn 2015, 48-59

‘The different flavours of populism in the Netherlands.’ In: Hedwig Giusto, David Kitching en Stefano Rizzo (eds.), The Changing Faces of Populism. Systemic challengers in Europe and the U.S. (Brussel, Roma 2013); Foundation for European Progressive Studies. Centro per la Riforma dello Stato en Fondazione Italianieuropei.  University of Rome 2013, 173-191 Lees

‘Vom konservativen Liberalen zum Nationalpopulisten. Die ideologische Entwicklung des Geert Wilders.’ In: Wielenga, F. & Hartleb, F. (Eds.), Populismus in der modernen Demokratie,  Waxmann Verlag Münster 2011,  77-104.

‘Van Nierstrasz tot nu. De geboorte van het Nederlandse populisme 1916-1918.’ In: Wolffram, D.J. (ed.), De wil van de burger. Essays over de constitutie van de Nederlandse politiek,  Uitgave van het Kossmann Instituut Groningen, 53-64. Lezen

‘Los Países Bajos y la Guerra Civil española /Nederland en de Spaanse Burgeroorlog.’In: H. Hermans e.a., Una mirada holandesa sobre la Guerra Civil española / Een Nederlandse blik op de Spaanse Burgeroorlog, tweetalige uitgave van het Instituto Cervantes (Utrecht 2006), 21-33, 113-125

Vakbladen en populair-wetenschappelijke tijdschriften:

‘Forum voor Democratie; niederländische nationalkonservative und rechtspopulistische Partei’, Niederlandenet vom Zentrum für Niederlande Studien Münster. https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/

‘DENK. Eine kontroverse Migrantenpartei’, Niederlandenet vom Zentrum für Niederlande Studien Münster. https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/

‘Belang of beginsel? De ingewikkelde dilemma’s van het vluchtelingenvraagstuk.’ DenkWijzer. Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie, jrg 16, no. 1 2016

‘De Nederlandse democratie in de jaren dertig.’ De Hofvijver. Montesquieu-Instituut,  no. 43, juni 2014 Lezen

‘Ook onfatsoen moet je soms doen: over het CDA en oppositie.’ Christen Democratische Verkenningen Winter 2013, 14-18

 De gevangene van het Binnenhof. De perspectieven van Geert Wilders.’ Tijdschrift voor Biografie, zomer 2013, no.2, 14-19.

‘Een unieke partij. De PVV als partij-organisatie.’ De Hofvijver. Montesquieu-Instituut, jrg 2, no. 23, 2012 lezen

‘Das umstrittene Kabinett unter Mark Rutte’, Niederlandenet vom Zentrum für Niederlande Studien Münster. (Münster 2012) Lezen

‘Op zoek naar populisten in de Nederlandse geschiedenis’, Christen Democratische Verkenningen, Lente 2011. 43-51

‘Een nieuw Groot Verhaal? Over de ideologie van LPF en PVV.’ Jaarboek Centrum Parlementaire Geschiedenis 2011, 77-87.

‘De eeuwige terugkeer van een beladen term. Over de kwalificatie fascisme in het publieke debat’, Openbaar Bestuur Tijdschrift voor Beleid, Organisatie & Politiek. Kluwer, no 9, September 2011. 22-26

‘Drempels en kansen voor nieuwe partijen’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie & Politiek. Kluwer, no 8, augustus 2011. 33-37.

 ‘Van Bolkestein via Bush naar Bat Ye’or. De ideologische ontwikkeling van Geert Wilders.’,  Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007

‘Hele en halve populisten. Rita Verdonk en Geert Wilders langs de meetlat’, Socialisme & Democratie, 9 (66), 2010, 9-18. Lezen

‘Vlaamse lessen in populaire politiek. Verzamelrecensie David van Reybrouck, Jan Jagers, Koen Abts en Mark Elchardus’, Socialisme & Democratie, 4 (66), 2009 67-77.

‘De dichter-staatsman. Frederik van Eeden en de Algemeene Staatspartij’, Mededelingen Frederik van Eeden Genootschap, 2010,  21-26.

’Nijmegen 1890-1940.’ In: Camps, R. & Krul, S. (Eds.), Het grote geschiedenisboek van Nijmegen.  (Zwolle 2010). Uitgeverij Waanders. 223-268

‘Een land eindelijk in kaart gebracht. Christelijk-historischen, vrijzinnig-democraten en liberalen in Nederland’, Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie & Politiek. Kluwer. no 19 (12), 2009, 23-27

‘Van oude en nieuwe partijen. De VDB en de SP’, Waterstof. Krant van Waterland 30, 20-1 2008

‘Los van knellend partijverband’. Personendemocratie en evenredige vertegenwoordiging 1920-1930’, Waterstof – Krant van Waterland – nr. 28, november 2007

‘Tussen fascisme en conservatisme. Het Verbond voor Nationaal Herstel (1932-1941)’, Spieghel Historiael, no. 6, jrg 40, juni 2005, 266-271

‘De andere jaren zestig. De opkomst van de Boerenpartij.’, Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004, 245-266.  Lezen

‘Rappard, Louis Rudolph Jules ridder van (1906-1994)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 2004 Lezen

‘Fabius, Jan (1888-1964)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland. Raadpleeg

‘Kleinere Parteien in den Niederlanden’ , Die Niederlande im Überblick. Niederlandenet vom Zentrum für Niederlande Studien Münster. (Münster 2003) on-line publicatie Westfällische Wilhelms-Universität Münster.

‘Rechts-populisme in de Nederlandse politiek. Een verkenning’ , Nieuwste Tijd. Kwartaaltijdschrift voor eigentijdse geschiedenis, 8, augustus 2003 (Amsterdam 2003), 39-48

‘Boer Braat’ , Nieuwste Tijd. Kwartaaltijdschrift voor eigentijdse geschiedenis, 8, augustus 2003 (Amsterdam 2003), 49-51

‘Dominees, rouwdouwers en klungels. Nieuwkomers in de Tweede Kamer 1918-1940.’ Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002. Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Nijmegen 2002), 20-28.

‘Kleine partijen in een kleine natie’ , Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie & Politiek. Kluwer 12 (2000), 16-19

‘Een revuekoning in de ‘ polletiek’ . De politieke carrière van Henri ter Hall.’ Politieke Opstellen. Jaarboek Centrum Parlementaire Geschiedenis 1998 (Nijmegen 1998), 23-32.

‘Controverses over een emigrant. De politieke loopbaan van Willy Brandt’,  Spiegel Historiael vol.32 (1997), afl.3-4, 132-133

‘Roel van Duyn. Groen activist avant la lettre’, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docentenin geschiedenis en staatsinrichting in Nederland, 35e jaargang, nr.2, maart 1994, 18-23 (i.s.m. Oene van der Wal

Lezingen/ papers op wetenschappelijke congressen

-Populism in Western Europe. Lezing University of Tokyo. 18-7 2016

-‘Agrarian populist parties in the Netherlands.’ Seminar ‘Rural protest groups and populist political parties: exploring objectives, activities and relationships.’, University Groningen 24-25-5 2012

-‘Populism. Ideology or strategy?An analytical framework’, Conference Midwest Political Science Association Chicago 30/31-3 2011

-`Die Wahlen in den Niederlanden.’ Diskussionsveranstaltung Rechtspopulismus in Europa, 17-6 2010 im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. SPD. Friedrich Ebert-Stiftung

– ‘Different flavours of populism in the Netherlands.’ Politicologenetmaal Leuven 24-5 2010

-‘Different flavours of populism in the Netherlands.’ Workshop Disassembling populism. ECPR Joint sessions Münster 22-3 2010

– ‘Die ideologische Entwicklung des Geert Wilders.’Konferenz Populismus in der modernen Demokratie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 10-12 2009

-‘Kansen voor nieuwe partijen.’, Democratische Audit Berg en Dal mei 2010

-‘Hedendaags populisme. Geert Wilders en Rita Verdonk’, lezing Congres Populisme in de polder. Heden en verleden. Universiteit Leiden 15-5 2009

-‘De NSB en de verzuiling.’ Studiedag NIOD/Universiteit van Amsterdam, Fout Onderzoek 25-4 2008

– ‘Die ideologische Entwicklung des Geert Wilders.’Konferenz Populismus in der modernen Demokratie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 10-12 2009

-‘Kansen voor nieuwe partijen.’, Democratische Audit Berg en Dal mei 2010

-‘Hedendaags populisme. Geert Wilders en Rita Verdonk’, lezing Congres Populisme in de polder. Heden en verleden. Universiteit Leiden 15-5 2009

-‘De NSB en de verzuiling.’ Studiedag NIOD/Universiteit van Amsterdam, Fout Onderzoek 25-4 2008

-‘Van Nierstrasz tot nu. De geboorte van het Nederlands populisme.’ Congres We, the people. Participerende burgers en politieke cultuur 30-5 2008, Kossmann-Instituut,. Rijksuniversiteit Groningen.

– ‘Nederlands provincialisme? Over de betrokkenheid in Nederland bij de Spaanse Burgeroorlog.’ Tweede congres van de Hispanistenvereniging van de Benelux (AHBx) 19-21-10 2006 Utrecht

-‘Kleine partijen en politieke cultuur’, Congres: Politieke Cultuur Universiteit van Leuven, 20-2 2003 -‘Nieuwe spelers in het parlement’, Congres: Politiek als spel. Rijksuniversiteit Groningen, 26-3 2002

-‘Houdt de lampen brandende.’ Het partijpolitieke liberalisme in Nederland in het interbellum.’ Conferentie over Liberalisme in Nederland in de Twintigste Eeuw, Den Haag 20-1 2000