Onderwijs

Het geven van onderwijs is mijn lust en mijn leven. Sinds 2002 heb ik onderwijs op verschillende niveaus gegeven (Voortgezet Onderwijs, Universiteit en Hoger Onderwijs voor Ouderen), in verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits)  en bij verschillende studies, te weten de universitaire opleidingen politicologie, Duits, geschiedenis en bestuurskunde.  Hieronder is een overzicht te vinden van cursussen en vakken die ik in de loop der jaren heb gegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2013-heden en 2003-2007), Universiteit Leiden (2007-2012) en aan verschillende instellingen van Hoger Onderwijs voor Ouderen (2013-heden).  .

Radboud Universiteit Nijmegen

International program Faculteit Managementwetenschappen

-Dutch History, Politics and Culture

Winnaar Internationaliseringsprijs Radboud Universiteit Nijmegen 2018

-Germany, A Political Profile

-Political Ideologies and Party Families in Europe

Vakgroep Politicologie. Bachelor politicologie

-Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief.

-Academische Vaardigheden. .

-Politicologie en Onderwijs als Beroep,. 

-Begeleiding bachelorscripties

Vakgroep Bestuurskunde. Bachelor bestuurskunde

-Politicologie voor Bestuurskundigen 

Vakgroep Duitse taal en cultuur

-Kulturgeschichte der Niederlande und Deutschlands im Vergleich (Master Nederland- Duitslandstudies)

-Minor Moderne Duitse Geschiedenis

Vakgroep Geschiedenis

-Onderzoekscollege Fout voor, tijdens en na de Oorlog. De Nationaal-Socialistische Beweging 1931-heden. Master politieke geschiedenis.

-Onderzoekscollege Europa en de Spaanse Burgeroorlog.  Master politieke geschiedenis.

-Onderzoekscollege Omstreden Democratie. De geschiedenis van de democratie.  Master politieke geschiedenis

-Onderzoekscollege Land van minderheden. Nederlandse politiek 1870-1920. Master politieke geschiedenis

-Europa Historisch Beschouwd. 2e jaar

-Inleiding Historische Wetenschappen/Historische Documentatiekunde 1e jaar

-Schrijfvaardigheid. 1e jaar 2007

-Nieuwste Tijd 1815-heden. 1e jaar 2003-2007

-Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme 2e jaar 2005-2006

-Geschiedfilosfie 2e jaar 2004-2005

-Begeleiding  19 masterscripties en 21 bachelorscripties

Honours-Academy Radboud Universiteit

-Denktank The Party is over. Over de toekomst van de politieke partijen in Nederland (in opdracht ministerie van Binnenlandse Zaken) 2017-2018

-Denktank Diplomademocratie. Over de (vermeende) kloof tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland. (in opdracht van de wetenschappelijke bureaus van CDA en PvdA), 2013-2014

-Spanning in Spanje. De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939, 2018

-Wintercursus populisme 2012

-De scherpe kant van Nederland. Een andere geschiedenis van Nederland 2005, 2006

Universiteit Leiden. Augustus 2007-augustus 2012

Vakgroep politicologie

-Master-Seminar Populism in the Netherlands  

-Colloquium Dutch Politics.

-Seminar masterthesis Opposition in the Netherlands

-Nationale Politiek I. De Nederlandse samenleving en staatsinrichting.

-Nationale politiek II. Nederlandse politieke geschiedenis 1813-heden

-Politieke partijen en stromingen in verleden en heden

-Bachelorproject Nieuwe politieke partijen.

-The Netherlands. History, Politics and Culture. Study Abroad Program 

-Begeleiding van 18 masterscripties en 26 bachelorscripties

Voortgezet onderwijs

Docent geschiedenis Gymnasium Camphusianum Gorinchem 2017

Docent maatschappijleer Gregorius College Utrecht 2005-2006

Docent geschiedenis Christelijk Gymnasium Utrecht 2005

HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen)

-Populisme. De ideologie van de toekomst? HOVO Amsterdam

-Politieke ideologieën, HOVO Amsterdam en HOVO Rotterdam

-Dictators in de Twintigste Eeuw. HOVO Amsterdam.

-Van Bismarck tot Merkel. De moderne geschiedenis van Duitsland. HOVO Amsterdam en HOVO Nijmegen.

-De Spaanse Burgeroorlog. Voorspel, verloop, naspel.  HOVO Amsterdam, HOVO Rotterdam en HOVO Nijmegen.

Extra

-Winnaar internationaliseringsprijs Radboud Universiteit Nijmegen 2018

-Nominatie facultaire onderwijsprijs Leiden 2011-2012

-Begeleiding studiereizen naar Wenen/Boedepast Geschiedenis Studenten Vereniging (GSV) 2006 en Berlijn (Honours Academy) en organisatie excursies naar Haus der Geschichte in Bonn (2005,2006, 2007)

-Post-doctorale lerarenopleiding IVLOS Universiteit Utrecht 2004-2005 (1e graadsbevoegdheid geschiedenis). Stages Christelijk Gymnasium Utrecht en Oosterlicht College

-Cursus Academic Teaching in English Universiteit Leiden 2007

-Taalhulp Vluchtelingenwerk Nederland 1998-2002

-Vrijwilliger Taaldoetmeer 2016-

-VVV Stadsgids Utrecht 1994-1997