Onderwijs

Het geven van onderwijs is mijn lust en mijn leven. Sinds 2002 heb ik onderwijs op verschillende niveaus gegeven (Voortgezet Onderwijs, Universiteit en Hoger Onderwijs voor Ouderen), in verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits)  en bij verschillende studies, te weten de universitaire opleidingen politicologie, Duits, geschiedenis en bestuurskunde.  Hieronder is een overzicht te vinden van cursussen en vakken die ik in de loop der jaren heb gegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2013-heden en 2003-2007), Universiteit Leiden (2007-2012) en aan verschillende instellingen van Hoger Onderwijs voor Ouderen (2013-heden).  HC is hoorcollege en WC is werkcollege.

Radboud Universiteit Nijmegen

International program Faculteit Managementwetenschappen

-Dutch History, Politics and Culture HC 2017-2018

-Germany, A Political Profile  HC 2017

-Political Ideologies and Party Families in Europe WC 2018

Vakgroep Bestuurskunde. Bachelor bestuurskunde

-Politicologie voor Bestuurskundigen 2e jaar.  HC 2014 en 2015

Vakgroep Politicologie. Bachelor politicologie

-Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief. 1e jaar. HC 2014 en 2015

-Academische Vaardigheden. 1e jaar. WC 2013, 2015

Vakgroep Duitse taal en cultuur

-Kulturgeschichte der Niederlande und Deutschlands im Vergleich (Master Nederland- Duitslandstudies) WC 2014

-Minor Moderne Duitse Geschiedenis 2014-2015. HC 2014

Vakgroep Geschiedenis

-Onderzoekscollege Fout voor, tijdens en na de Oorlog. De Nationaal-Socialistische Beweging 1931-heden. Master politieke geschiedenis. WC 2005

-Onderzoekscollege Europa en de Spaanse Burgeroorlog.  Master politieke geschiedenis. WC 2004 en 2006

-Onderzoekscollege Omstreden Democratie. De geschiedenis van de democratie.  Master politieke geschiedenis WC 2003

-Onderzoekscollege Land van minderheden. Nederlandse politiek 1870-1920. Master politieke geschiedenis WC 2003

-Europa Historisch Beschouwd. 2e jaar WC 2005-2006

-Inleiding Historische Wetenschappen/Historische Documentatiekunde 1e jaar WC

-Schrijfvaardigheid. 1e jaar HC 2007

-Nieuwste Tijd 1815-heden. 1e jaar WC 2003-2007

-Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme 2e jaar WC 2005-2006

-Geschiedfilosofie 2e jaar WC 2004-2005

-Begeleiding  13 masterscripties en 11 bachelorscripties

Honours-Academy Radboud Universiteit

-Denktank The Party is over. Over de toekomst van de politieke partijen in Nederland (in opdracht ministerie van Binnenlandse Zaken) 2017-2018

-Denktank Diplomademocratie. Over de (vermeende) kloof tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland. (in opdracht van de wetenschappelijke bureaus van CDA en PvdA) WC

-Spanning in Spanje. De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 WC

-Wintercursus populisme. WC

-De scherpe kant van Nederland. Een andere geschiedenis van Nederland. WC

 

Universiteit Leiden. Augustus 2007-augustus 2012

Vakgroep politicologie

-Master-Seminar Populism in the Netherlands  WC 2008-2011

-Colloquium Dutch Politics. WC 2011

-Seminar masterthesis Opposition in the Netherlands 2010-2012

-Nationale Politiek I. De Nederlandse samenleving en staatsinrichting. WC 2007-2011

-Nationale politiek II. Nederlandse politieke geschiedenis 1813-heden WC en HC 2007-2011

-Politieke partijen en stromingen in verleden en heden WC 2011

-Bachelorproject Nieuwe politieke partijen. WC.  2008-2009

-The Netherlands. History, Politics and Culture. Study Abroad Program  HC 2008

-Begeleiding van 18 masterscripties en 26 bachelorscripties

 

Voortgezet onderwijs

Docent geschiedenis Gymnasium Camphusianum Gorinchem 2017

Docent maatschappijleer Gregorius College Utrecht 2005-2006

Docent geschiedenis Christelijk Gymnasium Utrecht 2005

 

HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen)

-Politieke ideologieën, HOVO Amsterdam 2017

-Dictators in de Twintigste Eeuw. HOVO Amsterdam. HC juli 2015

-Links en Rechts in de politiek. HOVO Amsterdam. HC juli 2014

-Van Bismarck tot Merkel. De moderne geschiedenis van Duitsland. HOVO Amsterdam en HOVO Nijmegen. HC 2013 en 2014

-De Spaanse Burgeroorlog. Voorspel, verloop, naspel.  HOVO Amsterdam, HOVO Rotterdam en HOVO Nijmegen. HC 2013 en 2014

Extra

-Nominatie facultaire onderwijsprijs Leiden 2011-2012

-Oprichter filmclub Studievereniging Politicologie in Leiden (SPIL) 2010-heden

-Begeleiding studiereizen naar Wenen/Boedepast Geschiedenis Studenten Vereniging (GSV) 2006 en Berlijn (Honours Academy) en organisatie excursies naar Haus der Geschichte in Bonn (2005,2006, 2007)

-Post-doctorale lerarenopleiding IVLOS Universiteit Utrecht 2004-2005 (1e graadsbevoegdheid geschiedenis). Stages Christelijk Gymnasium Utrecht en Oosterlicht College

-Cursus Academic Teaching in English Universiteit Leiden 2007

-Taalhulp Vluchtelingenwerk Nederland 1998-2002

-Vrijwilliger Taaldoetmeer 2016-

-VVV Stadsgids Utrecht 1994-1997